Some Reseach Publications

(placeholder)

1987

"Music From Four Centuries"

Per Kjetil Farstad

LP in 1987, CD in 1993. CD-production with works of Dowland, Reusner, Giuliani, Milan and Brescianello

Released on No1 Music Group, Norway. Distrribution: Phonofile AS, Norway.


1987

"JULENS FAVORITTER" ("CHRISTMAS SONGS)

MC - later CD-production with instrumental Christmas-songs.

Released on No1 Music Group, Norway. Distrribution: Phonofile AS, Norway.


1987

"Innstudering av et Musikkstykke"

Per Kjetil Farstad

SGLS Svenska Gitarr- och Lutasällskap. ISSN 0283-474X

Article


1988

"Interpretasjon av kjente dansetyper"

Per Kjetil Farstad

Norsk Musikktidsskrift (No. 4, 1988), ISSN 0332-5482

Article


1988

"Kjente dansetyper"

Per Kjetil Farstad

SGLS Svenska Gitarr- och Lutasällskap. ISSN 0283-474X. 1

Article


1989

"Fysiologiske forutsetninger for å motta gitarundervisning"

Per Kjetil Farstad

Norsk Musikktidsskrift (No. 1, 1989)

Article


1991

"CANARO"

Per Kjetil Farstad

CD-production with works from differnt genres. Some composed by PK Farstad

Released on No1 Music Group, Norway. Distrribution: Phonofile AS, Norway.


1993

"DUO GUITAR"

Per Kjetil Farstad / Freddy Kolseth

Live recording of J.S. Bach's Allemande fro the third English Suite, and a Pavane by Rosenmüller. TV-recording, later released on No1 Music Group, Norway. Distrribution: Phonofile AS, Norway.


1996

CD-production with works from differnt genres.

Per Kjetil Farstad

Released on No1 Music Group, Norway. Distrribution: Phonofile AS, Norway.


1999

"Ornaments in 18th century German Lute Music"

Per Kjetil Farstad

Published in the yearbook from Deutsche Lautengesellschaft, 1998.

Article


2000

German Galant Lute music in the 18th Century,

Per Kjetil Farstad

Dissertation in English, 513 pages,

Göteborg University, Institutionen för kultur, estetik och medier, Institutionen för musikvetenskap, dissertation, 2000.

Book


2000

"GALANT GUITAR"

Per Kjetil Farstad

A double CD-production from 1999/2000 with baroque lute music transcribed for eight-string guitar)

Released on No1 Music Group, Norway. Distrribution: Phonofile AS, Norway.


2001

"Bernhard Joachim Hagen (1720-87), Some New Biographical Information"

Per Kjetil Farstad

Published in Journal of the Lute Society of England, XL pp. 1-11

Article


2001

"German Galant Music in the 18th Century"

Per Kjetil Farstad

Published in Guitar Review Volume 123, pp 10-23.

Article


2001

Allegro un poco from Sonate IV, Adam Falckenhagen (1697-1754)

Per Kjetil Farstad

Published in Guitar Review Volume 123, pp 25-27.

A Transcription from 13-course baroque Lute to Eight-string Guitar


2002

"The Life and Works of Ernst Gottlieb Baron"

Per Kjetil Farstad

Lute Society Of America XXX 1997, pp. 42-82

Article


2003

"Without Words"

Per Kjetil Farstad

CD-production with compositions of PK Farstad. Classical/popular

Released on No1 Music Group, Norway. Distrribution: Phonofile AS, Norway.


2005

"Mandora, and Gallichon",

Per Kjetil Farstad

Published in the 40 year anniversary book of Agder musikkonservatorium (University of Agder pub.), pp. 127-134

Article


2005

"Johann Sebastian Bach and the Lute"

Per Kjetil Farstad

Festschrift für Olle Edström, Skrifter fra institutionen för musikvetenskap, Göteborgs universitet nr. 80, S. 14-30.

Chapter in book


2006

"Music Antique"

CD-production with music from the Renaissance and Baroque periods played on both a Romantic and modern guitar.

Released on No1 Music Group, Norway. Distrribution: Phonofile AS, Norway.


2007

"INTIMACY"

Per Kjetil Farstad

CD-production withcompositions of PK Farstad

Released on No1 Music Group, Norway. Distrribution: Phonofile AS, Norway.


2009

"NEW WINE"

Per Kjetil Farstad / Ivar Sjekkeland and Kathrine Hurvenes

CD-productions with "Soaking" music. Live recording.

Released on No1 Music Group, Norway. Distrribution: Phonofile AS, Norway.


2011

"STILLHET"

Per Kjetil Farstad / Ragnhild Ek Zeiler

CD-production with Psalms and Songs, arranged for violin and guitar.

Released on No1 Music Group, Norway. Distrribution: Phonofile AS, Norway.


2011

"Swing Picking Guitar"

Per Kjetil Farstad

CD- production with Swing-music from 1940-50-60's.

Released on No1 Music Group, Norway. Distrribution: Phonofile AS, Norway.


2011

"Lautenistinnen in Deutschland im 18. Jahrhundert"

Per Kjetil Farstad

Early Modern Culture Online. ISSN 1892-0888. 2 (1), s 55 - 80

Article


2013

"Evangelietoner i endring : musikalske praksiser i norsk pinsebevegelse"

Per Kjetil Farstad

Trysnes, Irene, Repstad, Pål og Balsnes, Anne Haugland (red.) Fra forsakelse til feelgood: musikk, sang og dans i religiøst liv. Oslo, Cappelen Damm akademisk, pp. 166-190.

Chapter in book


2013

"Pinsemusikken"

En undersøkelse av norsk pinsebevegelses sang- og musikkliv 1907–

2013

Portal forlag, Kristiansand, 399 pages.

Book


2014

"Forfrisket av nye pinsetoner"

Per Kjetil Farstad

In the newspaper Dagen Thursday 13. March 2014

Article/interview


2016

"EBB TIDE"

Per Kjetil Farstad

Single production of the guitar instrumental "EBB TIDE.

Released on No1 Music Group, Norway. Distrribution: Phonofile AS, Norway.


2017

"Bach & Brescianello"

PK Farstad

CD-production with works of Johann Sebastian Bach (Cello suite no. 1) arranged for eight-string guitar by PK Farstad, and 3 Patitas by Guiseppe Antonio Brescianello, played on a Gallichon/Mandora.

Released on No1 Music Group, Norway. Distrribution: Phonofile AS, Norway.


2018

"IMPRESSIO", Contemporary Classical Guitar Music from Norway

PK Farstad

CD-production with works of Hans Magne Græsvold, Konrad Mikal Øhrn and Kjell Marcussen. Mainly first time recordings.

Released on No1 Music Group, Norway. Distrribution: Phonofile AS, Norway.


2018

"Pinse i Sør" Musikklivet i pinsemenighetene på Sørlandet".

Per Kjetil Farstad

Cappelen Damm Akademisk. 339 pages.

Book


2018

"Back To The 60's"

Per Kjetil Farstad

CD-production with instrumental tunes, mainly from the 1960's.  fra

Released on No1 Music Group, Norway. Distrribution: Phonofile AS, Norway.